Komentarze do Niedzielnej Liturgii

NIECH SIĘ STANIE TWOJA WOLA!

W historii naszego życia podejmowaliśmy już zapewne szereg ważnych decyzji. Od nas zależał wybór szkoły średniej, kierunku studiów, zawodu, wybór męża lub żony. Może także postanowiliśmy kiedyś zmienić miejsce zamieszkania, zbudować własny dom albo wyjechać za granicę. W historii zbawienia Pan Bóg angażuje wielu ludzi, którzy jako istoty wolne rozstrzygają o zaistnieniu pewnych ważnych wydarzeń. Od decyzji Maryi uzależnił przyjście na ziemię Pana Jezusa.
O Bożym wyborze informuje Maryję anioł – wysłaniec Boga. Przyszła matka była już zaręczona z Józefem i zgodnie z prawem mojżeszowym uchodziła za jego żonę, ale oboje złożyli przed zaręczynami ślub czystości. Na propozycję Boga, czy zgadza się być matką Jezusa, Maryja ma pewne obiekcje: jak mogłoby się to stać, skoro zrezygnowała z kontaktów seksualnych? Dowiedziawszy się jednak, że sprawcą poczęcia będzie moc Boża, całkowicie powierza się Panu zdecydowanym fiat – niech się stanie.
Wybranie boskiego macierzyństwa wiązało się z wieloma wątpliwościami, np.: Jak zareaguje Józef, gdy dowie się o stanie błogosławionym Maryi? Co pomyślą sobie o Niej mieszkańcy Nazaretu i jej rodzina? Z całą pokorą Najświętsza Dziewica przyjmuje wszystkie te okoliczności, w jakich przyjdzie Jej wypełnić wolę Bożą. W scenie zwiastowania ukazuje się nam jako człowiek bezgranicznego zawierzenia Bogu.

bp Antoni Długosz