Remont

Dzięki dotacjom z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w sierpniu przystąpiono do remontu fundamentów, odwilgoceniu ścian i odwodnienia kościoła. Prace mają się zakończyć pod koniec października. Jest to pierwszy etap prac przy kościele. Jeśli uda zdobyć się dotacje na następne lata to następnym etapem będzie więźba i dach, a później oczyszczenie zewnętrznych ścian (regotyzacja).